Thủ tục xin cấp phép hoạt động bệnh viện

Hiện nay rất nhiều đơn vị tư nhân có nhu cầu đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh cơ sở khám chữa bệnh do nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng tăng cao. Song hành với việc thành lập thì các đơn vị này cũng cần xin giấy phép hoạt động bệnh viện do  bệnh viện thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động của bệnh viện.

– Bộ trưởng bộ y tế sẽ cấp, cấp lại, thu hồi hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc bộ y tế, bệnh viện của tư nhân hoặc trực thuộc các bộ khác.

– Giám đốc sở Y tế sẽ cấp, cấp lại, thu hồi hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động  đối với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn quản lý trừ trường hợp  thuộc thẩm quyền của bộ.

– Bộ trưởng bộ Quốc phòng sẽ cấp, cấp lại, thu hồi hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám, chưa bệnh thuộc thẩm quyền quản ký.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép

Bước 1: Bệnh viện gửi hồ sơ yêu cầu cấp phép tới cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ gồm có:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo mẫu quy định.

– Bản sao chứng thực các giấy tờ: Quyết định thành lập đối với cơ sở khám chữa bệnh, giấy chứng nhận đăng ký dkinh doanh đối với cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài.

– Chứng chỉ hành nghề của các cá nhân hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh.

– Bản kê khai vật chất, trang thiết bị y tế

– Tài liệu cơ sở chứng minh cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, phạm vi hoạt động chuyên môn.

–  Bản sao chứng thực hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với trường hợp cơ sở khám chữa bệnh không có phương tiện vận chuyển người bệnh

– Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển người bệnh với cơ sở  dịch vụ cấp cứu, vận chuyển người bệnh ra nước ngoài chữa trị.

Bước 2: Xem xét hồ sơ, cấp giấy phép hoạt động.

Sau khi nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi phiếu tiếp nhận hồ sơ đến  cơ sở khám chữa bệnh.

Trong thời gian là 90 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ xin cấp phép đầy đủ, nếu không bị thông báo yêu cầu sửa đổi hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận phải xem xét cấp  giấy phép hoạt động nếu không phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp phép.

Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan chức năng phải ra thông báo yêu cầu sửa đổi hồ sơ. trong vòng 10 ngày sau khi nộp bổ sung hồ sơ, nếu cơ quan chức năng không yêu cầu sửa đổi gì nữa thì phải cấp giấy phép hoạt động theo yêu cầu.

Nguồn : https://luatketnoi.vn/

Xem thêm :

Trần Văn Nam