Các bước nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng

Nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng là một trong những công việc phải thực hiện định kỳ hàng năm của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo việc triển khai thực hiện nộp thuyết minh báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp được nhanh chóng, thuận tiện nhất, trong bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết các bước để nộp cùng với đó là việc giải thích vì sao không đọc được file XML.

Để nộp được thuyết minh báo cáo tài chính, người nộp báo cáo cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người nộp báo cáo chuẩn bị đầy đủ Bộ Báo cáo tài chính file xml

– Khi tiến hành nộp báo cáo tài chính theo Thông tư 133, thì một bộ báo cáo sẽ gồm: Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối tài khoản

– Khi tiến hành nộp báo cáo tài chính theo Thông tư 200 thì bộ báo cáo sẽ gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

báo cáo tài chính

Như vậy, sau khi đã gửi Bộ báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ… đạng file XML qua trang thuedientu.gdt.gov.vn xong thì ta tiến hành nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng (bản word hoặc excel).

Trong trường hợp người nộp báo cáo muốn xem lại bản thuyết minh báo cáo lại một lần nữa nhưng lại ở định dạng file XML khó có thể đọc được, thì hoàn toàn có thể cài đặt phần mềm iTaxViewer để tiến hành đọc.

Bước 2: Người nộp báo cáo tiến hành thực hiện đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử

Tại bước này, người dùng tiến hành truy cập vào trang website: http://thuedientu.gdt.gov.vn/. Chọn Phân hệ “Doanh nghiệp” –> Tiếp theo các bạn ấn vào “Đăng nhập” –> Gõ MST và mật khẩu đăng nhập

Bước 3: Tiếp tục ấn “Tra cứu” và chọn Tra cứu Tờ khai

Bước 4: Tiến hành chọn Báo cáo tài chính để tra cứu tờ khai.

Bước 5: Xem kết quả, gửi đính kèm phụ lục

Bước 6: Chọn tệp Báo cáo kiểm toán / Ký và nộp thuyết minh BCTC

Nếu không nộp thuyết minh báo cáo tài chính thì có bị nộp phạt hay không?

Theo quy định tại Điều 10, Nghị Định 105/2013 có quy định cụ thể về việc: Xử phạt hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính. Theo đó, tùy vào từng trường hợp cụ thể, doanh nghiệp sẽ bị phạt từ các khung hình phạt từ 5 triệu đồng lên đến 30 triệu đồng. Bên cạnh đó còn bị đối diện với các hình thức xử phạt bổ sung như:

– Tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề kế toán đối với người hành nghề kế toán từ 01 tháng đến 03 tháng; đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán từ 01 tháng đến 03 tháng

– Tịch thu báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm quy định

https://chuatribenhtri.net/4-truong-hop-nguoi-lao-dong-khong-phai-dong-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc/

Như vậy, các mức phạt đối với hành vi không nộp thuyết minh báo cáo tài chính là vô cùng nghiêm khắc, có tính răn đe mạng mẽ. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần phải nghiêm túc thực hiện và triển khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Các chia sẻ trên hy vọng không chỉ mang đến cho người đọc hình dung các bước nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng nhanh chóng nhất, thuận tiện nhất mà còn liệt kê các mức xử phạt hành chính đối với các hành vi không nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng mới nhất hiện nay.

https://chuatribenhtri.net/

Trần Văn Nam