Hình phạt nào cho tội phản bội tổ quốc

Là công dân Việt Nam nếu có các hành vi cấu kết với các thế lực bên trong và bên ngoài nhằm phá hoại, chống lại đất nước gây mất độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lực lượng quốc phòng – an ninh quốc gia sẽ bị gán vào tội phản bội tổ quốc. Đây là tội cực kỳ nghiêm trọng và sẽ bị xử phạt theo luật hình sự của Pháp luật Việt Nam.

1. Dấu hiệu phạm tội phản bội tổ quốc

Hình phạt với người phạm tội phản bội tổ quốc

Khách thể của tội phạm:

Khách thể của tội này là quan hệ xã hội có tầm quan trọng đặc biệt, đó là các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam: Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Độc lập có nghĩa là Nhà nước ta có quyền tự quyết định mọi vấn đề đối nội và đối ngoại của mình mà không một thế lực nào , quốc gia nào có quyền can thiệp hoặc áp đặt.

Chủ quyền bao gồm: Quyền tối cao của Nhà nước ta trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và quyền độc lập của Nhà nước trong quan hệ quốc tế.

Việt Nam còn là một quốc gia thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, vùng trời, vùng biển và các hải đảo. Lãnh thổ Việt Nam là thống nhất, toàn vẹn và bất khả xâm phạm.

Mặt khách quan của tội phạm:

Người phạm tội phản quốc có hành vi cấu kết với người nước ngoài: bằng cách liên kết, phối hợp với 1 tổ chức phản động người nước ngoài nhằm chống lại Tổ quốc. Việc cấu kết này được thể hiện bằng các hành động sau:

  • Lên kế hoạch, thảo luận, bàn bạc các âm mưu, đường đi nước bước nhằm chống phá làm ảnh hưởng tới chủ quyền, độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ.
  • Lên kế hoạch xin viện trợ vũ khí hoặc nhận vũ khí, tài khí để hoạt động chống lại tổ quốc ta.

Các hoạt động dựa vào sự hỗ trợ và theo chính sách phản động của tổ chức ngoài nước. Và việc đã cấu kết với người ngoài nước để có ý định chống phá đất nước là đã cấu thành tội phản bội tổ quốc.

Mặt chủ quan của tội phạm:

Đây là lỗi có ý định phản bội trực tiếp. Người phạm tội ý thức rõ những hành vi của mình làm nhằm mục đích phá hoại, làm ảnh hưởng tới nền độc lập quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Mục đích phạm tội: Ngoài việc ý thức rõ hành vi, người phạm tội còn có những mục đích rõ ràng nhằm làm ảnh hưởng tới nền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

Chủ thể của tội phạm:

Chủ thể của tội này là chủ thể đặc biệt, chỉ có thể là công dân Việt Nam, tức là người mang quốc tịch Việt Nam. Những người không phải là công dân Việt Nam: người nước ngoài, người không quốc tịch không phải là chủ thể của tội phản bội tổ quốc.

Với những người không có quốc tịch Việt Nam, nhưng liên kết với người Việt Nam nhằm chống phá chính quyền, làm ảnh hưởng tới nền anh ninh, chính trị, quốc phòng, lãnh thổ Việt Nam thì bị coi là đồng phạm và vẫn bị xử phạt theo luật định.

>> Xem thêm: Cách điều trị bệnh Trĩ Ngoại

2. Hình phạt đối với người phản bội tổ quốc

Có thể tử hình với tội phản bội tổ quốc

Hình phạt được quy định với tội này đặc biệt rất nghiêm khắc. Nhằm có tính răn đe mạnh với các đối tượng có ý định thực hiện hành vi phản vội quốc gia. Điều 78 Bộ luật hình sự quy định khung hình phạt đối tội này như sau:

  • Người phạm tội phản bội tổ quốc có ác mức phạt từ từ 12 – 20 năm, tùy tình tiết có thể bị chung thân và tử hình.
  • Đối với trường hợp nhẹ thì 7 – 15 năm. Đối với các trường hợp như tự thú, khai báo thật thà, ăn năn hối cãi, ….

Trên đây là những thông tin về tội phản bội tổ quốc do Luật Dương Gia chia sẽ cùng các bạn. Nếu còn thắc mắc vấn đề gì hãy liên hệ luật sư tư vấn luật hình sự của chúng tôi để được hỗ trợ.

Hình phạt nào cho tội phản bội tổ quốc

>> Có thể bạn quan tâm: Bệnh rò hậu môn nên ăn gì ?

Trần Văn Nam